Jeśli jesteś za tym, aby w Polsce odbywały się cyklicznie turnieje siatkówki plażowej
z udziałem gwiazd światowego formatu - prosimy o wsparcie.
Wpłat na rzecz Fundacji Siatkówki Plażowej, posiadającej status Organizacji Pożytku Publicznego,
można dokonywać na konto nr: 94 1240 6175 1111 0000 4572 2455
Przekazane wpłaty, jako darowizny na cele kultury fizycznej i sportu, podlegają odliczeniu od dochodu.